За контакти

Управител 
инж. Трифон Атанасов
GSM: 0888 455 291
факс: (+359 2) 84 77 197
Email: stroy_93@abv.bg